Neka od geoloških zbivanja u prošlosti ovih terena, markantno se oslikavaju u poznatim kornatskim "krunama". Okomite litice kornatskih otoka okrenute prema otvorenom moru, jedan su od najimpresivnijih prirodnih fenomena ovog parka.

"Krune" predstavljaju plohu velikog tektonskog rasjeda koji se proteže od Istre i završava negdje u srednjoj Dalmaciji (možda i južnije), a prouzročilo ga je globalno kretanje Afrike na sjever i njeno "zabijanje" u Europu. Naknadnim erozivnim procesima pod utjecajem vjetra i morskih struja oformio se niz od strmaca koji štite otočje od otvorena mora. Najduža "kruna" iznad nivoa mora nalazi se na otoku Mana (1350 m), a najviša na otoku Klobučar (82 m). "Krune" se, naravno, protežu i pod morem. Najdublja "kruna" se nalazi na otoku Piškera (preko 90 m).

Geografska pozicija

Krune započinju otokom Pularom na jugoistoku, protežu se kopnom i u podmorju preko otoka Kasele, Kolobučara, Lavse, Velikog i Malog Škanja, Velike i Male Panitule, Piškere, Velikog i Malog Rašipa, Mane, Borovnika, Baluna, Mrtvača, Velikog i Malog Obručana te završavaju s jugozapadne strane Dugog otoka na rtu Lopata. Ovu konfiguraciju Dugootočani nazivaju stenama. Duljina svih kruna na kornatskom dijelu arhipelaga iznosi oko sedam kilometara, dok duljina kornatskog litorala iznosi oko 307 km. Na ovako dugoj obalnoj crti mnogo je pličina, rtova i uvala. Osobitu pozornost privlače garme - strmo usječene uvalice izglodane djelovanjem mora. Za neke veće može se pretpostaviti da su bile priručni kamenolomi, a druge izvrsna skloništa za ribare, brodove i ovce.

Flora i fauna

Kornatske krune nisu zanimljive samo zbog svoje pojavne ljepote, nego i zbog posebnih oblika života na njima. Na nadmorskom dijelu kruna žive posebne, rijetke vrste organizama prilagođenih ekstremnim uvjetima života - snažnim udarima mora i vjetra, visokoj koncentraciji soli, ispiranjima, nedostatku tla i vode i jakom suncu. S druge strane, podmorski dio kruna pun je bioloških raznolikosti i bogat jedinkama pojedinih organizama koji su se prilagodili uvjetima života na tom podvodnom "zidu".

Penjanje po "krunama" nije dopušteno!