Odluka o visini turističke pristojbe za 2022. godinu za područje Šibensko-kninske županije

Na temelju članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije (¨Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije¨, broj 08/09, 4/13 i 3/18) i članka 15. Zakona o turističkoj pristojbi (¨Narodne novine¨ broj 71/19) Županijska skupština Šibensko - kninske županije, na 20. sjednici, od 14. prosinca 2020. godine, donijela je Odluku o visini turističke pristojbe za 2022. godinu za područje Šibensko-kninske županije.