Sakralna baština

Otkrijte vrijednu i zanimljivu sakralnu baštinu područja koje uz sedam crkava krase i kapelice razasute po puntama u arhipelagu. Zavjetne kapelice svjedoče o običaju i vjerovanjima ribara, težaka koji ih već više o šest stoljeća podižu brojnim svecima zaštitnicima kako bi obilježili važne životne trenutke ili zatražili pomoć ili zaštitu zdravlja i obitelji. 

Crkva Gospe od Gradine

Najstarija je crkva Gospe od Gradine na murtersko-betinskom groblju. Nalazi se na razvalinama Colentuma i po obilježjima je  spomenik kulture. Starokršćanska crkva, datira iz 6. st, nadograđivana je u 17. st kada je dodana polukružna apsida, te je do dan danas zadržala taj oblik. Danas je barokni objekt. Nalazi se na zajedničkom groblju Betine i Murtera.

Crkva sv. Mihovila

Trobrodna građevina crkve sveti Mihovil, u svojoj prošlosti se nekoliko puta pregrađivala, posljednji put 1965. Najljepša i najpoznatija je Župna crkva Sv. Mihovila do koje se dolazi prekrasnim perivojem. Crkva je rekonstruirana u 18. stoljeću i poznata je po prekrasnom baroknom oltaru koji svakako vrijedi vidjeti. Ova crkva je i omiljeno okupljalište starijih Murterina. U unutrašnjosti nalazi se  barokni oltar Pia i Vicka dell'Acqua.

Crkva sv. Roka

Crkvica svetoga Roka, sagrađena je nakon velikih epidemija kuge u XVII. stoljeću, 1651. godine kao zavjetna crkvica sv. Roku, zaštitniku od kuge. Ispred ove crkve, nalazi se mali trg na kojem su nekada mladi plesali tišnjansko kolo. Na trgu se danas nalaze izloženi predmeti iz stare uljare, presa i kameno kolo. Crkvica je smještena na vrhu koji dominira krajolikom i s kojega se vide svi morski prilazi mjestu. Na dan svetoga Roka (16. kolovoza) nosi se kip sveca u procesiji do crkve svetog Mihovila.

Crkva sv. Marije

Najstarija crkva kornatskog arhipelaga izgrađena je kroz 6. stoljeće u vrijeme bizantske rekonkviste, a posvećena je sv. Mariji. Ovo je bila crkva velikih dimenzija (oko 20 x 13 m), koja je vjerojatno služila kao utočište mornara koji su u zaklonjenim uvalama Šipnata, Levrnake ili Telašćice čekali povoljne uvjete za plovidbu. Da je crkvi pripadalo važno mjesto u svijesti tadašnjih stanovnika, vidi se iz toga što se od početka 14. stoljeća čitav otok naziva raznim inačicama njezina imena, a najčešća je Insula Sanctae Mariae te hrvatski oblik Stomorin otok. Od crkve je danas sačuvana samo apsida i dio temelja, a u kasnom srednjem vijeku je u njezinom glavnom brodu podignuta crkvica posvećena Gospi od Pohođenja, u narodu poznata kao Gospe o' Tarca.

Crkva Gospe o' Tarca

U glavnom brodu apside crkve sv. Marije, sagrađena je, vjerojatno u XIV. stoljeću, mala crkvica, posvećena Pohođenju Marijinu, a narod je titulira Gospom od Tarca. Gospe o Tarca smatra se zaštitnicom Kornatara, zbog čega se svake prve nedjelje u srpnju hodočasti u Tarac. Gospe o Tarca, zaštititnica Kurnatara, je danas općeprihvaćeno ime za crkvicu Pohođenja Marijina koja je sagrađena u brodu ove prethodne. Prema procjeni povjesničara sagrađena je u XIV. st.

Crkva Porođenja Marijina

Na otoku Piškera, za vrijeme Mletačke Republike, izgrađena je jednobrodna crkvica s gotičkim konstrukcijskim elementima. Crkva je posvećena Porođenju Marijinu 1560. godine, a u funkciji je i danas. Naime, u ovoj crkvici mise se održavaju svake godine posljednje subote u srpnju.

Crkva sv. Križa

Najmlađa crkva, sveti Križ, sagrađena je na otoku Žutu, na brdu Grba. Crkvica je svečano otvorena u rujnu 2011. godine. Oltarni mozaik oslikao je hrvatski slikar Mile Skračić (1933-2015).

 

Fotogalerija