Tradicija

Upoznajte pučku tradiciju Murterina, zabavite se na stogodišnjem murterskom karnevalu, sudjelujte u svadbenoj povorci ili procesiji na dan sv. Roka, otkrijte tajne rimskog Colentuma, saznajte sve o dugogodišnjoj tradiciji maslinarstva, kao i zašto je Kurnatska gajeta nazvana svetim brodom.

Počevši od izdavaštva, pučkih pjevača, karnevalske povorke, koja je stara stotinjak godina i kao takva direktno ravnopravna uz bok dramskog amaterizma, u novije doba o tradiciji Murterina svjedoči posebno vrijedna zbirka Marka Mudronje Repca, uz Godišnjake koji su trajan kronološki dokument i zapis tradicijske baštine. Na etnografskom planu tu su nošnja i uporabni predmeti, kao i preživjele manifestacije iz svakodnevnog života– poklade i tradicionalni murterski pir.