Informacije

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje TZ općine Murter-Kornati uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).  Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. 
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici općine Murter-Kornati. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

         - na adresu: TZ općine Murter-Kornati, Rudina bb, 22243 Murter
         - elektroničkom poštom: info@tzo-murter.hr
         - donijeti osobno u ured TZ općine Murter-Kornati

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije