FOTO: ERVIN ŠILIĆ, NOVENA D.O.O.
Informacije

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje TZ općine Murter-Kornati uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).  Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. 
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici općine Murter-Kornati. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

         - na adresu: TZ općine Murter-Kornati, Rudina bb, 22243 Murter
         - elektroničkom poštom: info@tzo-murter.hr
         - donijeti osobno u ured TZ općine Murter-Kornati

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

Interni akti

Poslovnik o radu Skupštine TZO Murter-Kornati

Poslovnik o radu Turističkog vijeća TZO Murter-Kornati

Javni pozivi, natječaji i obavijesti

08.08.2023.

Na temelju odredbe čl. 18., toč. 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (''Narodne novine'' br. 52/19, 42/20), čl. 23., toč. 6., toč., Statuta Turističke zajednice Općine Murter-Kornati (''Službene novine Općine Murter-Kornati'' br. 6/2020), te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Murter-Kornati od dana 10.07.2023. god., Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Murter-Kornati dana 08.08.2023. objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Općine Murter-Kornati

broj izvršitelja: 1 izvršitelj (M/Ž) na mandatno razdoblje od četiri godine uz puno radno vrijeme

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja je 15 dana, a počinje teći prvi sljedeći dan od dana objave javnog natječaja na službenoj internet stranici TZO Murter-Kornati i objave obavijesti o natječaju na web stranici www.tzo-murter.hr.

12.04.2022.

Na temelju odredbe čl. 18., toč. 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (''Narodne novine'' br. 52/19, 42/20), čl. 23., toč. 6., toč., Statuta Turističke zajednice Općine Murter-Kornati (''Službene novine Općine Murter-Kornati'' br. 6/2020), te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Murter-Kornati od dana 17.03.2022. god., Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Murter-Kornati dana 12.04.2022. objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Općine Murter-Kornati

broj izvršitelja: 1 izvršitelj (M/Ž) na mandatno razdoblje od četiri godine uz puno radno vrijeme

Prijave i dokazi o ispunjavanju uvjeta te životopis kandidata dostavljaju se najkasnije u roku od 8 dana od dana objave natječaja na službenoj stranici Turističke zajednice Općine Murter-Kornati.

17.03.2022.

Javni poziv za kandidiranje prema programu "Potpore događanjima" u 2022. godini

Rok za podnošenje kandidatura sukladnoj lokalnoj Turističkoj zajednici je 21. travnja 2022. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 21. travnja 2022. godine).

Preuzmite dokumentaciju

Arhiva:

05.01.2021.

Natječaj za radno mjesto Stručni suradnik-administrativni referent u turističkom informativnom centru Turističke zajednice Općine Murter-Kornati

Izvješća

2022.

Izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada za 2022.

Izvješće o provedenom nadzoru 2022.

Izvješće o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Murter-Kornati za 2022.

Izvješće o radu Direktora i Turističkog ureda do 31.12.2022.

2021.

Zaključak o provedenom nadzoru 2021.

Izvješće o provedenom nadzoru 2021.

Izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada za 2021.

Izvješće o radu direktora Turističke zajednice općine Murter-Kornati za 2022.

Izvješće o radu Direktora i Turističkog ureda do 31.12.2021.

2020.

Izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada za 2020.

2019.

Izvješće o radu sa financijskim izvješćem do 31.12.2019.

Program rada

2023.

Godišnji program rada TZO Murter - Kornati 2023.

2022.

Godišnji program rada TZO Murter - Kornati 2022.

2021.

Izmjene i dopune godišnjeg programa rada 2021.

 

Ostali dokumenti i obavijesti

2023.

Odluke VII. redovne sjednice Skupštine

Odluke X. sjednice Turističkog vijeća

2022.

Odluke IV. redovne sjednice Skupštine

Odluke VI. sjednice Turističkog vijeća